บริการของเรา

Thermage ขอนแก่น

เซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทย

เซลล์ต้นกำเนิดหรือ Stem Cells คือเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งแยกและสร้างเป็นเซลล์ย่อยๆ ที่มีศักยภาพในการกลับมาเป็นเซลล์ต้นแบบของเขาได้ นั่นหมายความว่า เซลล์ต้นกำเนิดสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้